English & Polish Railway Dictionary

The English & Polish Railway Dictionary is a new addition to the web site. Developed by Pawel Czech, this is an attempt to bring together English and Polish railway terminology in one place. Very much a work in progress, it is hoped that this page will be useful for hobbyists, industry specialists, translators and others. If you can't find a term here, please let us know, and we'll add it!

ENGLISH

 

POLISH

adding cars   zwiększenie składu pociągu
arrival of train   wjazd pociągu
assistant station master   dyżurny ruchu
block station   posterunek blokowy
change of engine   zmiana lokomotywy
commercial speed   szybkość handlowa
connecting train   pociąg skomunikowany
delay of train   opóźnienie pociągu
departure of train   wyjazd pociągu
direction of journey   kierunek jazdy
direction traffic   układ ruchu kierunkowy
double traction   trakcja podwójna
down train   pociąg parzysty
end station   stacja końcowa
engine alone   lokomotywa luzem
engine crew   drużyna trakcyjna
engine driver   maszynista
engine running without train   lokomotywa luzem
fast goods train   pociąg towarowy pośpieszny
fast train   pociąg pośpieszny
freight train   pociąg towarowy
goods collecting train   pociąg zbiorowy
gross train weight   brutto pociągu
left track running   jazda torem lewym
length of stop   postój pociągu
length of train   długość pociągu
line traffic   układ ruchu liniowy
loading station   ładownia
long distance train   pociąg dalekobieżny
making-up of train   zestawienie pociągu
maximum speed   szybkość największa
meeting of trains   mijanie się pociągów
mixed train   pociąg mieszany
motive power   trakcja
movement of trains   ruch pociągów
number of cars of train   wielkość składu pociągu
number of train   numer pociągu
opposed train   pociąg przeciwnego kier.
optional stop   postój warunkowy
overtaking of a train   wyprzedzanie pociągów
passenger train   pociąg pasażerski
passing place   mijanka
period of running   okres kursowania
pulled train   pociąg ciągniony
pushed train   pociąg pchany
regular set of cars   skład pociągu normalny
regular train   pociąg stały
right track running   jazda torem prawym
rolling stock   tabor kolejowy
running   jazda
running on the wrong track   jazda po torze niewłaściwym
service time table   służbowy rozkład jazdy
set of train cars   skład (l.mn.)
slow train   pociąg osobowy
special train   pociąg nadzwyczajny
special train order   rozkaz szczególny
starting   ruszenie z miejsca
starting station   stacja początkowa
station   stacja
station master   zawiadowca stacji
stop   przystanek
stopping of the train   zatrzymanie pociągu
superior train   pociąg mający pierszeństwo
superiority of train   pierszeństwo pociągu
switching   manewry
through train   pociąg bezpośredni
time of arrival   przyjazd pociągu
time of departure   odjazd pociągu
time table   rozkład jazdy
time taken by journey   czas jazdy
traffic instructions   przepisy ruchu
train   pociąg
train crew   drużyna pociągowa
train crossing   krzyżowanie się pociągów
train make-up   skład pociągu (l.poj)
train service station   posterunek ruchu
train signalling   zapowiadanie pociągów"
train signalling point   posterunek zapowiadawczy
travelling speed   szybkość pociągu
type of train   rodzaj pociągu
up train   pociąg nieparzysty
vehicle   pojazd kolejowy
volume of traffic   obciążenie linii
weight of train   ciężar pociągu

 

travel | store | hobby | other | contact

Online TimetableRail Travel GuideRail/Air LinksRail Travel FAQPromotions